מתפקדים למען הרפורמה

התפקדותך נקלטה בהצלחה!

בימים הקרובים יחידת המחשב בליכוד תזין את הפרטים במערכת ותחייב את תשלום דמי החבר. אין במילוי טופס זה אישור לזכות הצבעה בפריימריז.