טופס התפקדות לליכוד

    פרטי החבר:
    פרטי בן/בת הזוג:
    תשלום דמי חבר שנתיים:

    (64 ש"ח ליחיד, 96 ש"ח לזוג)