איך זה עובד?

מה זה התפקדות?

“התפקדות” היא הצטרפות לחברות במפלגת הליכוד. החברות בליכוד מקנה את הזכות לבחור בבחירות המקדימות (פריימריז) את המועמדים של המפלגה לכנסת, את יו”ר התנועה ומועמד התנועה לראשות הממשלה , ואת המוסדות הפנימיים השונים במפלגה.

איך מתפקדים?

על ידי מילוי טופס התפקדות רשמי וחתימה על תשלום שנתי בכרטיס אשראי או בהוראת קבע. בסך של 64 ₪ ליחיד או 96 ₪ לזוג .

איך זה משפיע?

כללי

פריימריז

הבחירות המקדימות (הפריימריז) מתקיימות, על פי חוקת הליכוד, חצי שנה לפני הבחירות הכלליות לכנסת.
במקרה שהכנסת מתפזרת לפני סיום הקדנציה הבחירות המקדימות (הפריימריז) יתקיימו עד חודשיים לפני הבחירות הכלליות.

תקופת אכשרה

רשאי להצביע בבחירות
המקדימות כל מי שפקוד למפלגה 16 חודשים ומעלה.

רשאי להתמודד בבחירות כל מי שפקוד למפלגה שלוש שנים ומעלה.

שיוך כתובת

השיוך למחוז נקבע על פי כתובת המגורים בתעודת הזהות.

פתק הצבעה

בטופס ההצבעה בוחרים 12 מתמודדים ברשימה הארצית.

ועדת הבחירות באישור מרכז הליכוד מוסמכת לערוך שינויים בתקנות לקראת כל מערכת בחירות.